Formularer

 

 

Udbetaling med og uden Nem id

CS Pensionsfond har nu åbnet mulighed for at bede om delhævning eller ophævelse af konto - via Nem id.

Skulle du have brug for, at delhæve uden brug af Nem id, kan du stadig benytte formularen, som skal udfyldes, printes ud og underskrives. Du kan scanne den ind til mail, eller sende den med almindelig post.

Alle sumudbetalinger vil blive udbetalt til din Nem konto.

Du kan delhæve op til 200.000,- kr. på din aldersopsparing eller 300.000,- kr. på din Kapitalpension uden opsigelse. Dog minimum 50.000,- kr. Det ønskede beløb vil blive overført til din Nem konto i løbet af 7 bankdage. Ønsker du at hæve mere end de nævnte beløb, kan du  læse mere opsigelse mm her.

Du kan læse mere om reglerne for udbetaling af småkonti her

Har du tekniske problemer med at benytte Nem id?

Begunstigelse

Benyt formularen til højre under "Download" til at ændre i begunstigelse af dine pensioner. Du kan læse mere om regler for begunstigelse her. Vær særligt opmærksom på, at begunstigelsesregler for pension og forsikring ikke er ens. Se information om begunstigelse af forsikringer i CS her.

Hvis du ikke indsætter begunstigede, vil de almindelige begunstigelsesregler træde i kraft.

Det er gebyrfrit, at indsætte og ændre i begunstigelse.

Skift af risikoprofil

denne formular kan du anmode om ændring af din risikoprofil. CS Pensionsfond skal have din anmodning i hånden senest 15 dage før d. 1. i efterfølgende måned.

Du vil modtage et bekræftende brev fra CS Pensionsfond, med almindelig post, på din anmodning.

Vil du læse mere om risikoprofiler, kan du klikke her.

Det er gebyrfrit at ændre risikoprofil.

Skilsmisse

Benyt formularen tl højre under "Download" til deling af kapitalpensioner og aldersopsparinger ved skilsmisse. Her kan du læse mere om deling af kapitalpension og aldersopsparing ved skilsmisse. Her kan du læse mere om forhold omkring Arbejdsmarkeds-/tillægspension ved skilsmisse.

 

Det er gebyrfrit, at dele pensioner mellem tidligere ægtefæller. Der skal dog betales det årlige kontogebyr på begge de oprettede konti.

Overførsel af pension fra andre selskaber til CS Pensionsfond

Du skal  benytte formularen til højre, under "Download"  hvis du ønsker, at overføre private pensioner eller pensioner fra tidligere ansættelser til CS Pensionsfond. Husk, at læse side 2 i formularen med oplysninger om hvad vi kan modtage. Du er altid velkommen til at ringe og rådføre dig med os, inden du beslutter at flytte dine ordninger.

Det kan også anbefales, at benytte www.pensionsinfo.dk for nærmere information.

CS Pensionsfond modtager ordninger, uden omkostninger for vores opsparer. Vær dog opmærksom på, at der ofte er en omkostning forbundet med frigivelse af ordningen fra det afgivende selskab.

CS Pensionsfond kan IKKE modtage livrenter

Frivillig indbetaling

Hvis du er ansat i forsvaret eller beredskabet, har du mulighed for at indbetale til arbejdsmarkeds-/tillægspension og aldersopsparing i CS Pensionsfond. Lønkontoret trækker det ønskede beløb fra din løn, inden udbetaling til dig - og indbetaler beløbet til din ordning i CS Pensionsfond.

Benyt formuaren til højre under "Download"

Alle indbetalinger vil indgå under de til enhver tid gældende regler for arbejdsmarkeds-/tillægspension i CS Pensionsfond.Herunder udbetalingsregler og rådighedsforhold

Alle indbetalinger der tilgår CS Pensionsfond, vil blive indrapporteret til SKAT. Du skal derfor ikke selvangive dine indbetalinger, uanset om det er overenskomstmæssige eller frivillige indbetalinger.

Du kan dog ændre i din forskudsopgørelse, hvis du ønsker fradrag/bortseelsret af dine frivillige indbetalinger i indeværende år.